Serviceavtale, det lønner seg!

Manglende vedlikehold kan forårsake unødige kostnader og havari på kuldeinstallasjoner, mens jevnlig vedlikehold erfaringsmessig reduserer antall akutt besøk og forlenger utstyrets levetid.

Her er noen fordeler for deg som avtalekunde:

  • Mange opplever anlegg med driftsproblemer når den første sommervarmen kommer. Risiko for driftsproblemer og driftsstans reduseres ved periodisk vedlikehold. Redusert antall driftsstans gir redusert varetap og mindre ekstraarbeid for deg.
  • Avtalekunder blir prioritert når det oppstår problemer.
  • Ved periodisk vedlikehold kan feil oppdages tidlig. Da kan anlegg oppgraderes kontinuerlig og en slipper å ta flere store kostnader på en gang.
  • Riktig innstilte og rengjorte anlegg bruker mindre energi, og gir dermed lavere driftsutgifter.
  • Vi prøver så langt som mulig å ha fast servicepersonell hos våre kunder da dette gjør hverdagen mest mulig effektiv for begge parter.
  • Lovgivning og myndighetskrav som F-Gass kontroll og kuldemedieregnskap ivaretas.
  • Vi har vaktordning 24/7. Som avtalekunde får du 50 % rabatt på vaktutrykk.

Ta kontakt idag!

La oss gi deg best økonomisk drift på dine anlegg.