Serviceavtaler

Manglende vedlikehold kan forårsake unødige kostnader og havari på kuldeinstallasjoner, mens jevnlig vedlikehold erfaringsmessig reduserer antall akutt besøk og forlenger utstyrets levetid.

Her er noen fordeler for deg som avtalekunde:

Ta kontakt idag!

La oss gi deg best økonomisk drift på dine anlegg.