Produkter

Butikk

Varmegjenvinningsløsninger mot ventilasjon 
Varmepumper direkte i butikk eller mot ventilasjon
Energistyring og temperaturovervåkning 
Naturlige kuldemedier uten statlige særavgifter

Industri

Varmegjenvinningsløsninger for tappevann og hetvann  
Energistyring og temperaturovervåkning
Naturlige kuldemedier uten statlige særavgifter 
Spør oss om referanser eller befaring på eksisterende anlegg 

Service

• Stor serviceavdeling med 24/7 vaktberedskap
 • Vi tilbyr serviceavtaler på alt av kulde, klima og ventilasjonsanlegg 
 • Dekning på hele Agder 
 • Alle våre serviceteknikere er F-gass sertifiserte 

Klima

• Aircondition
• Alt av varmepumper
• Energicontainere (se eget avsnitt)
• Ventilasjon
• Energistyring

Solenergi

Agder kalles solcellekysten og vi kan bekrefte at våre kunder har god inntjening på sine anlegg

• Solceller fra Suncel
• Solfangere
Spør oss om referanser eller befaring på eksisterende anlegg 

Cafe og Restaurant

• Kjøle- og fryserom
• Alt av Kjøle- og frysebenker
• Isbitmaskiner
• Kjøle- og fryseskap
• Vinskap og vinrom
• Alt du trenger til ditt storkjøkken eller din bar

Energicontainer

• Luft til luft varmepumpemodul med opptil 65kW varmekapasitet. Forbruk opptil 22 kW
• Sikker drift ned til -20°C utetemperatur
• Enkel handling og montasje
Full oversikt fra PC/PAD/Telefon

Kiosk, Bensin og Servicehandel

• Leveranser og service på alt av utstyr
• 24/7 service
• Reparasjon av alle typer Plug-in produkter, også produkter med propan og isobutan