Kontaktpersoner

Administrasjon

Frank Ådne Pedersen

Adm. direktør / CEO

Jan Kåre Skeie

Direktør Marked & Forretningsutvikling / CMO

Bjørnar Ommundsen

Avdelingsleder Service

Even Røsstad

Direktør Operasjonell Drift / COO

John M. Selfors

Leder HR, HMS & Kvalitet

Linda Kige

Økonomi & Administrasjon

Joachim Strømme

Teknisk Sjef

Anna Lisa Hauksdottir

Servicekoordinator

Helge Kleivane

Prosjektleder Klima

Christian Skeie Kvidbergskår

Prosjektleder Service

Trond Henrik Johansen

Prosjektleder

Atle Wilson

Prosjektleder

Johnny Finjord​

Prosjektleder