Kontaktpersoner

Administrasjon

Frank Ådne Pedersen

Daglig Leder

Jan Kåre Skeie

Salg og marked

Bjørnar Ommundsen

Service

John M. Selfors

Drift

Trond Henrik Johansen

Prosjekt

Linda Kige

Økonomi

Helge Kleivane

Klima

Joachim Strømme

Teknisk

Simen Ommundsen

Prosjekt

Johnny Finjord

Prosjekt

Pål Zon Rafdal

Prosjekt