Månedsmøte oktober.

Dette månedsmøte fikk vi besøk av Stig Rath fra VKE. Han innledet med en kort presentasjon av VKE, hvordan de aktivt jobber for kuldemontørutdannelsen og videre hvordan VKE bruker sine muligheter til å være med å påvirke rammebetingelser for bransjen.

Agenda for møte var gjennomgang av NS-EN 378 standarden. Revisjon av standarden er underveis, så det var nyttig å belyse hva vi som kuldeentreprenør må ha kjennskap til gjennom salg, konstruksjon, prosjektering og montasje. Standarden må etterleves uavhengig av funksjon og sted i organisasjonen.

Jungelen av kuldemedier og nedfasingen av HFK med høy GWP var også tema på møtet. Det er utfordrende for oss som kuldeentreprenør å anbefale kunder «riktig» type kuldemedie på små installasjoner når vi samtidig vet at Drop In medier på markedet i dag er midlertidige og vil bli erstattet av lav GWP medier i løpet av få år.
Det er nå utviklet miljøvennlige kuldemedier med GWP <150 som bør være gode og langsiktige alternativer. gjenstår nå testing og godkjenning hos kompressorprodusenter før disse kan tas i bruk.

Email
Print