Mandal Kjøleservice, avdeling Grimstad.

Mandal Kjøleservice AS og Grimstad Kuldeservice AS kom i 2015 frem til en avtale der Mandal Kjøleservice AS kjøpte samtlige aksjer ved Grimstad Kuldeservice AS og overtok med dette firmaet og dets forpliktelser.

Vi ønsker å være sterkt representert som kuldeentreprenør i Aust-Agder, og vil fortsatt serve Grimstad Kuldeservice sine tidligere kunder, våre eksisterende kunder og forhåpentlig noen nye kunder på en best mulig måte.
For å oppnå dette ønsker vi fremdeles å beholde Grimstad som egen avdeling. Besøksadresse vil fortsatt være Temseveien 2, 4885 Grimstad og du vil finne igjen de fleste ansatte fra Grimstad Kuldeservice her.
Vi har nå styrket avdelingen med en ekstra kuldemontør, samtidig som vi har mulighet for å supplere ressurser fra hovedkontoret i Mandal ved behov.

For at du som kunde skal få rask hjelp når det er behov for assistanse på dine kuldeinstallasjoner, ønsker vi at du i fremtiden kontakter oss på service nummer 979 69 000. Service nummeret er til enhver tid døgnbemannet. På dagtid vil du her treffe vår serviceleder, på kvelds- og nattestid samt helger/høytider er det vår vakthavende montør som bemanner telefonen.

Vi håper at du som kunde finner det enklere å forholde deg til ett felles telefon nummer hvor det alltid er noen som svarer uansett hvilken tid på døgnet du har behov for kuldeteknisk assistanse.


For andre henvendelser kan det benyttes vår kontortelefon 979 68 000.

Email
Print