Mandal Kjøleservice AS signerer storkontrakt med Gorines AS.

Gorines AS bygger nytt kjempebygg på 9000 m2 på Kjerlingland i Lillesand.
Her samler de produksjonen fra Engerviks Fabrikker Lindesnes og Gorines Tinnheia Kristiansand.

Mandal Kjøleservice har blitt tildelt kontrakt for full leveranse av kjøle- og fryseutstyr med tilhørende varmegjenvinning, alle innvendige vegger og himlinger for kjøle-/ fryse-/ og produksjonsrom samt innvendige porter og dører.

Leveransen for Mandal Kjøleservice er stor og med et stort omfang av leveranser.
Isolert sett for leveransen til Mandal Kjøleservice så vil det rulle inn ca. 35 fulle vogntog med utstyr på byggeplassen.
Fabrikken blir en samlokalisering for tre separate produksjonslinjer samt lager og administrasjon.
Byggherre har hatt fokus på at alle fag skal se etter de beste løsninger både for bruk og effektivitet.
Vavik og Tønnessen AS er hoved entreprenør for prosjektet.
Byggestart juli 2019 og forventet oppstart produksjon tidlig vår 2020

Gorines har blitt tildelt nesten 11 mill. i ENOVA støtte for dette spesielle prosjektet og målet er en besparelse på opptil 60% fra dagens produksjoner. Det er selvsagt stort fokus på energi optimaliserte løsninger og vi får se mye nye og spennende løsninger i prosjektet.

– Dette blir Mandal Kjøleservice sin hittil største enkeltstående kontrakt. Vi er stolte over å kunne påta oss et slikt flott oppdrag, og stolte over å ha blitt tildelt denne kontrakten sier salg- og markedsansvarlig i Mandal Kjøleservice, Jan Kåre Skeie.

Email
Print